Vatsatautien tutkimussäätiö

Vatsatautien tutkimussäätiö tukee pyrkimyksiä gastroenterologisten tautien aiheuttamien haittojen torjumiseksi sekä näiden tautien ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Suomessa. Säätiö tukee taloudellisesti gastroenterologista tutkimusta, tutkimustuloksien tunnetuksi tekemistä ja alan tutkijakoulutusta.


 

Vatsatautien tutkimussäätiön apurahat 2020

Hakuaika 21.10.- 4.12.2019

Vatsatautien tutkimussäätiön hallitus julistaa haettavaksi Vatsatautien tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2020. Apurahoja jaetaan
1.) tohtorintutkintoa suorittaville 3–6 kpl väitöskirjatyön tukemiseen tarkoitettua apurahaa ja
2.) varttuneille  tutkijoille, ensisijaisesti Suomessa tehtävään, kliiniseen tai soveltavaan gastroenterologiseen tutkimukseen.

Tohtorintutkintoihin jaettava apuraha on tarkoitettu pääsääntöisesti henkilökohtaiseksi apurahaksi 12 kuukauden sisällä tapahtuvan palkattoman virkavapauden ajaksi.

Varttuneen tutkijan apurahat 1–3 kpl arvoltaan 10 000–40 000 on ensisijaisesti suunnattu tohtorintutkinnon jälkeisen tutkimustyön tukemiseen.

Osa väitöskirjatutkimukseen tarkoitetuista ja kaikki varttuneen tutkijan apurahahakemukset ohjataan arvioinnin jälkeen edelleen Mary ja Georg C Ehrnroothin säätiölle.

Apurahapäätöksestä Vatsatautien tutkimussäätiön apurahojen osalta tiedotetaan helmikuussa ja Mary ja Georg C Ehrnroothin säätiön apurahojen osalta huhti-toukokuussa.

Apurahan saajan (mukaan lukien Mary ja Georg C Ehrnroothin säätiön apurahan saajat) tulee vuoden kuluessa toimittaa raportti tutkimustyön edistymisestä Vatsatautien tutkimussäätiön asiamiehelle. Puutteellinen raportointi huomioidaan mahdollisten tulevien apurahahakemusten käsittelyssä. 

Tutkimussuunnitelmassa tulee olla selkeästi kuvattu tutkimuksen tavoitteet, metodit, aikataulu (väitöskirjatyön tekijöillä osatöiden aikataulu ja arvioitu väitösajankohta), sekä tulosten odotettu vaikuttavuus ja sovellettavuus. Hakemuksesta on käytävä ilmi, onko hankkeella eettisen toimikunnan hyväksyntä.

Hakemus tulee toimittaa pdf-tiedostona ke 4.12.2019 mennessä Vatsatautien tutkimussäätiölle osoitteeseen: marketta.kaunisto@duodecim.fi.

​Lisätietoja: marketta.kaunisto@duodecim.fi, puh. 09 6188 5305

Voit lähettää apurahahakemuksen myös turvapostilla

PDF-tiedostoTurvapostilla.pdf (328 kB)
Turvapostin lähettämisohje

HAKULOMAKKEET

Hakemukseen kuuluu varsinainen hakulomake sekä erikseen täytettävä yhteenvetosivu