Apurahat

Raportointivelvollisuus


Apurahan saajan (mukaan lukien Mary ja Georg C Ehrnroothin säätiön apurahan saajat) tulee vuoden kuluessa toimittaa raportti tutkimustyön edistymisestä VTTS:lle.

Selvityksen voi tehdä verkkolomakkeella: Raportointilomake

tai lähettää sähköpostitse: marketta.kaunisto[at]duodecim.fi.

Puutteellinen raportointi huomioidaan mahdollisten tulevien apurahahakemusten käsittelyssä.

Vatsatautien tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2018


Hakuaika 23.10.-11.12.2017


Apurahoja jaetaan ensisijaisesti Suomessa tehtävään, kliiniseen tai soveltavaan gastroenterologiseen tutkimukseen. Apuraha on tarkoitettu pääsääntöisesti henkilökohtaiseksi apurahaksi 12 kuukauden sisällä tapahtuvan palkattoman virkavapauden ajaksi.

Jaettavana on
• 1-3 kpl  varttuneen tutkijan apurahaa, arvoltaan 10 000 - 30 000 euroa. Apuraha on ensisijaisesti suunnattu tohtorintutkinnon jälkeisen tutkimustyön tukemiseen.
• 3-6 kpl  väitöskirjatyöhön tukemiseen tarkoitettua väitöskirjatutkijan ja kliinikkotutkijan apurahaa

Osa apurahahakemuksista ohjataan edelleen Mary ja Georg C Ehrnroothin säätiölle.

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelmassa tulee selkeästi kuvata tutkimuksen tavoitteet, metodit, aikataulu (väitöskirjatyön tekijöillä osatöiden aikataulu ja arvioitu väitösajankohta) sekä tulosten odotettu vaikuttavuus ja sovellettavuus. Hakemuksesta on käytävä ilmi, onko hankkeella eettisen toimikunnan hyväksyntä.

Palauta hakemus 11.12. mennessä

Hakemukset (hakemus + yhteenvetosivu) tulee lähettää pdf-muodossa ma 11.12.2017 mennessä osoitteeseen marketta.kaunisto@duodecim.fi. Pyydä kuittaus, että lähetys on mennyt perille. 

Apurahapäätökset

VTTS:n apurahapäätöksistä tiedotetaan helmikuussa 2018 ja Mary ja Georg C Ehrnroothin säätiön apurahapäätöksistä huhti-toukokuussa 2018.

Tiedustelut

Säätiön toimisto: Marketta Kaunisto, kaunisto@duodecim.fi, puh. 050 343 6616