Apurahat

Apurahoja jaetaan ensisijaisesti Suomessa tehtävään, kliiniseen tai soveltavaan gastroenterologiseen tutkimukseen. Apuraha on tarkoitettu pääsääntöisesti henkilökohtaiseksi apurahaksi 12 kuukauden sisällä tapahtuvan palkattoman virkavapauden ajaksi.

Jaettavat apurahat

 • 1-3 kpl  varttuneen tutkijan apurahaa, arvoltaan 10 000 - 30 000 euroa. Apuraha on ensisijaisesti suunnattu tohtorintutkinnon jälkeisen tutkimustyön tukemiseen.
 • 3-6 kpl  väitöskirjatyöhön tukemiseen tarkoitettua väitöskirjatutkijan ja kliinikkotutkijan apurahaa

Osa apurahahakemuksista ohjataan edelleen Mary ja Georg C Ehrnroothin säätiölle.

Hakuaika ja päätökset
 

Apurahojen hakuaika on vuosittain lokakuun lopulta joulukuun alkuun.
 

VTTS:n apurahapäätöksistä tiedotetaan hakua seuraavan vuoden helmikuussa ja Mary ja Georg C Ehrnroothin säätiön apurahapäätöksistä huhti-toukokuussa.

Tiedustelut

Säätiön toimisto: Marketta Kaunisto, marketta.kaunisto@duodecim.fi, puh. 09 6188 51


Apurahan saajat 2018


Vatsatautien tutkimussäätiön apurahat

Säätiö on myöntänyt 5 000 euron apurahan seuraaville hakijoille:

 • Helmiö Mika: Sairaalloisen lihavuuden kirurginen hoito
   
 • Lahtinen Perttu: Ulosteensiirto eri sairauksien hoidossa
   
 • Mäkelä-Kaikkonen Johanna: Robottiavusteinen ja laparoskooppinen ventraalinen rektopeksia lantion takaosan laskeumien hoidossa
   
 • Sippola Suvi: Komplisoitumattoman akuutin appendisiitin diagnostiikka ja hoito - APPAC II- ja III-tutkimukset

  Apurahan saajille on ilmoitettu päätöksestä sähköpostitse. 

Lisäksi ohjattiin 14 hakemusta edelleen Mary ja Georg C. Ehrnroothin säätiölle.
Säätiön apurahoista päättävä hallituksen kokous oli 3.5.2018. Mary ja Georg C. Ehrnroothin säätiö on ilmoittanut apurahan saajille päätöksestä.  


Raportointivelvollisuus


Apurahan saajan (mukaan lukien Mary ja Georg C Ehrnroothin säätiön apurahan saajat) tulee vuoden kuluessa toimittaa raportti tutkimustyön edistymisestä VTTS:lle.

Selvityksen voi tehdä verkkolomakkeella: Raportointilomake
tai lähettää sähköpostitse: marketta.kaunisto[at]duodecim.fi.

Puutteellinen raportointi huomioidaan mahdollisten tulevien apurahahakemusten käsittelyssä.