Apurahat

Vatsatautien tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2019 
 

Hakuaika 22.10. - 7.12.2018


Vatsatautien tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2019 ovat haettavana 22.10.-7.12.2018. Apurahoja jaetaan ensisijaisesti Suomessa tehtävään, kliiniseen tai soveltavaan gastroenterologiseen tutkimukseen.

Apuraha on tarkoitettu pääsääntöisesti henkilökohtaiseksi apurahaksi 12 kuukauden sisällä tapahtuvan palkattoman virkavapauden ajaksi. Jaettavana on varttuneen tutkijan apurahat 1-3 kpl arvoltaan 10 000 - 30 000 euroa sekä 3-6 väitöskirjatyöhön tukemiseen tarkoitettua apurahaa. Varttuneen tutkijan apurahat on ensisijaisesti suunnattu tohtorintutkinnon jälkeisen tutkimustyön tukemiseen.

Osa apurahahakemuksista ohjataan edelleen Mary ja Georg C Ehrnroothin säätiölle.

Tutkimussuunnitelmassa tulee olla selkeästi kuvattu tutkimuksen tavoitteet, metodit, aikataulu (väitöskirjatyön tekijöillä osatöiden aikataulu ja arvioitu väitösajankohta), sekä tulosten odotettu vaikuttavuus ja sovellettavuus. Hakemuksesta on käytävä ilmi, onko hankkeella eettisen toimikunnan hyväksyntä.

Hakemus tulee toimittaa pdf-tiedostona pe 7.12.2018 mennessä Vatsatautien tutkimussäätiölle joko sähköpostitse marketta.kaunisto[at]duodecim.fi tai turvasähköpostilla. 

Apurahahakemus turvapostilla

PDF-tiedostoTurvapostilla.pdf (328 kB)
Turvapostin lähettämisohje

 

Hakulomakkeet

Raportointivelvollisuus

Apurahan saajan (mukaan lukien Mary ja Georg C Ehrnroothin säätiön apurahan saajat) tulee vuoden kuluessa toimittaa raportti tutkimustyön edistymisestä VTTS:lle.
Selvityksen voi tehdä verkkolomakkeella: Raportointilomake
tai lähettää sähköpostitse: marketta.kaunisto[at]duodecim.fi. Puutteellinen raportointi huomioidaan mahdollisten tulevien apurahahakemusten käsittelyssä.