Apurahan saajat 2019


Vatsatautien tutkimussäätiön apurahat 2019

Säätiö on myöntänyt 5 000 euron väitöskirja- ja kliinikkotutkijan apurahan seuraaville hakijoille:

Mirella Ahonen-Siirtola, Oulun yliopisto, lääketieteen laitos ja OYS kirurgian klinikka: Vatsanpeitteiden arpityrät: leikkaustekniikat ja –tulokset 2000-luvulla Suomessa

Matilda Juusola, Helsingin yliopisto ja HUS Gastrokirurgian yksikkö
Tulehduksen merkitys haimasyövän invaasiossa tapahtuvissa signaloinnin muutoksissa

Niko Kemi, Oulun yliopisto, syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö: Uudet rutiinivärjäyksistä analysoitavat ennustetekijät mahasyövässä

Matti Tolonen, HUS Vatsakeskus ja Helsingin Yliopisto: Sekundaarinen vatsakalvotulehdus - ennustetekijät, avomahahoito sekä vatsaontelonäkymän ja tulehdusvälittäjäaineiden yhteys toipumiseen

Apurahan saajille on ilmoitettu päätöksestä sähköpostitse 30.1.2019. 


Osan apurahoista myöntää Mary ja Georg C. Ehrnroothin säätiö.

Ehrnroothin säätiön apurahan ovat saaneet


Varttuneen tutkijan apuraha

Helminen Olli Maha-suolikanavan syövät ja immuunivaste. 12 500 €

Kainulainen Veera Suoliston terveyttä edistävät ja tulehdusta vähentävät bakteerit - vaikuttajamekanismit anti-inflammatorisuuden taustalla. 30 000 €

Koskenvuo Laura Suolen valmistelu ennen suolistosyöpäleikkausta. 12 500 €

Pikkarainen Sampsa Immuunipuutospotilaiden maksa- ja sappitiehytsairaudet, 10 000 €

Salminen Paulina Akuutin appendisiitin hoito: leikkaus- vs. antibioottihoito APPAC – tutkimus. 30 000 €

Tenca Andrea Dominantin striktuuran omaavien PSC-potilaiden tulehduksen ja sappiteiden dysplasian prevalenssi ja piirteet: vertailu ERC:n ja MRI-MRCP:n välillä. 15 000 €

Viiri Keijo Gluteenin aiheuttaman suolen epiteelivaurion solu- ja molekyylibiologinen etiologia keliakiassa. 20 000 €

Väitöskirjatutkijan ja kliinikkotutkijan apuraha, 5 000 €
 

Barner-Rasmussen Nina Primääri sklerosoiva kolangiitti: epidemiologia, assosioituvat maligniteetit ja kuolleisuus väestöpohjaisessa tutkimuksessa.

Heino Sarika Susanna Kantasolujen signalointireitit suolistosyövän kehittymisessä. 

Helavirta Ilona Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ileoanaali anastomoosi leikkauksella hoidetut haavaista paksusuolitulehdusta sairastavat potilaat. 

Jouhten Hanne Ulosteensiirron aikaansaamat muutokset suolistomikrobiston resistomissa

Kirss Jaan Sulkijalihasvaurioiden aiheuttaman ulosteinkontinenssin diagnostiikka ja hoito

Koppatz Hanna Laparoskooppinen kolekystektomia - tekniikka, komplikaatiot ja löydökset

Korpela Taija Krooninen haimatulehdus, kehittyminen, syöpäriski ja hoito

Lahtinen Perttu Ulosteensiirto eri sairauksien hoidossa

Mällinen Jari Komplisoitunut appendisiitti: ennustekijät, diagnostiikka ja hoito  

Nissinen Samuli Virtsan orgaanisten haihtuvien aineiden mittaaminen haimasyövässä.

Nurmi Anna Neoadjuvanttihoito ja ennusteelliset tekijät haimasyövässä

Pohju Anne Suolen vaikeaa vajaatoimintaa sairastavien aikuispotilaiden hoito Suomessa

Rainio Mia ERCP-toimenpiteen jälkeisen haimatulehduksen ennaltaehkäiseminen ja haimatulehduksen diagnostiikka sekä ERCP:n rooli sappirakon poistoleikkauksen jälkeisissä sappitievaurioiden hoidossa

Sippola Suvi Komplisoitumattoman akuutin appendisiitin diagnostiikka ja hoito- APPAC II ja III-tutkimukset

Slik Khadija Biomarkkerit levinneisyysasteen II paksu- ja peräsuolisyövässä