Apurahan saajat 2020

Myönnetyt apurahat 2020

VTTSn väitöskirjatutkijan ja kliinikkotutkijan apurahan (5 000 €) ovat saaneet:

Eberl Anja
Immunologiset, geneettiset ja mikrobiomitekijät TNF-alfa-salpaajalääkityksen hoitovasteenennustajana:prospektiivinen seurantakohortti Crohnin tautia ja haavaista paksusuolitulehdusta sairastavilla (PROSIBD)

Repo Marleena
Anemia ja raudanpuute keliakiassa

Haijanen Jussi
Komplisoitumattoman akuutiin umpilisäketulehduksen diagnostiikka ja hoito - APPAC II .tutkimus

Reijonen Pauliina
Paksu- ja peräsuolisyöpien maksametastaasi kirurgiaan liittyvät ennustetekijät

Apurahan saajille on ilmoitettu sähköpostitse.
 Osan apurahoista myöntää Mary ja Georg C. Ehrnroothin säätiö.